გაწევრიანება – LabAsociacia.Ge

ასოციაციაში გაწევრიანება უფასოა და შესაძლებელია მარტივად

პირველი  ეტაპია რეგისტრაცია სადაც თქვენი განაცხადი ფიქსირდება გაწევრიანების სურვილის შესახებ, მონაცემთა შეყვანის საფუძველზე.
აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პირადი მონაცემები კონფედენციალურია, ელექტრონულად არ ჩანს და თქვენს მონაცემებს მხოლოდ დოკუმენტაციაზე მომუშავე პირი ეცნობა.
განაცხადის შევსების შემდეგ დაგიკავშირდებათ ასოციაციიდან წარმომადგენელი შემდგომი პროცედურებისათვის, რასაც მოყვება კრების ოქმის საფუძველზე პირის გაწევრიანება.
შეზღუდვა რომ ფიზიკური პირი იყოს სხვა  ასოციაციის წევრიც ჩვენს ასოციაციას წესდებით არ აქვს

shares